Ακροκέραμο,ελληνικό στοιχείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,ζωγραφική σε τελαρίνα 15χ13,5

Κλαδί ελιάς,σύμβολο ειρήνης,ζωγραφική σε τελάρο 14χ14